• Øystein Ramstad er ansatt som kirkeverge i den nye storkommunen Lindesnes. FOTO: Jarle R. Martinsen

Fikk jobben som kirkeverge

Striden rundt ansettelse av kirkeverge i nye Lindesnes har fått en formell avslutning etter at Øystein Ramstad nå er ansatt.