• Hun er ukuelig optimist. Kristin Halvorsen er direktør på Cicero, og tror vi skal klare å nå klimamålene FNs klimapanel IPCC har satt i sin nye rapport. FOTO: Bjelland, Kjartan

Cicero-direktør Halvorsen sier nei til atomkraft

Kristin Halvorsen, direktør ved klimaforskningsinstituttet Cicero, mener klimamålet på maks halvannen grads økning i temperaturen skal nås. Men ikke med atomkraftverk. Fagfolk er uenige.