Hun er ukuelig optimist. Kristin Halvorsen er direktør på Cicero,  og tror vi skal klare å nå klimamålene FNs klimapanel IPCC har satt i sin nye rapport. Hun er ukuelig optimist. Kristin Halvorsen er direktør på Cicero, og tror vi skal klare å nå klimamålene FNs klimapanel IPCC har satt i sin nye rapport. Foto: Bjelland, Kjartan

Cicero-direktør Halvorsen sier nei til atomkraft