På denne skolen setter de leken først

Rektor ved Mosby oppvekstsenter, Karen Stenslund, tror mange problemer i skolen blir løst hvis barna får leke mer, spesielt det første året.