Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deler fredag ut 140 millioner kroner til ferie- og fritidstiltak for fattige barn. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deler fredag ut 140 millioner kroner til ferie- og fritidstiltak for fattige barn. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Deler ut rekordpott til fritidsaktiviteter for fattige barn

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deler ut 312 millioner kroner i støtte til ferie- og fritidstiltak for barn i lavinntektsfamilier.

Fredag tildeles 140 millioner kroner av potten til 66 frivillige aktører. Resten vil fordeles før sommeren til aktører som søker gjennom kommunene.

Tilskuddsordningen har aldri vært større. I 2018 ble det delt ut om lag 270 millioner kroner til totalt 747 tiltak.

Blå Kors får i denne omgang tildelt mest, hele 47,6 millioner kroner fordeles på ulike tilbud i organisasjonen. Andre mottakere er blant andre Røde Kors, Antirasistisk Senter og Redd Barna. Tilskuddene forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– I Norge har de fleste det veldig bra. Vi er et rikt land, men det er store forskjeller mellom familier som kan reise hvor de vil, og de som ikke kan det. Det er flott at det finnes tiltak rundt omkring i landet som utjevner opplevelsen av forskjellene noe, sier Kjell Ingolf Ropstad.