Nektes å starte humanistisk grunnskole i Kristiansand

foto