• «Det er vår vurdering at oppstart av nye skoler i Akademiet-kjeden vil innebære risiko for at ytterligere statstilskudd ikke vil bli brukt i henhold til gjeldende regelverk (...)» heter det avslaget fra Utdanningsdirektoratet. FOTO: Audun Braastad/ NTB Scanpix

Nektes å starte humanistisk grunnskole i Kristiansand

Utdanningsdirektoratet sier nei til en ny privat livssynshumanistisk grunnskole i Kristiansand. Begrunnelsen er lovbrudd på flere andre skoler i Akademiet-konsernet, blant annet knyttet til bruk av statlig tilskudd og skolepenger.