Mattilsynet stoppet sauehold - bonden må selge eller slakte dyrene