• Kristiansand kommune har blitt med i et prøveprosjekt der målet er å gi et bedre fastlegetilbud til pasientene. De skal få hjelp av egne team ved fastlegekontoret. FOTO: NTB Scanpix

Tester ut ny fastlegeordning i Kristiansand

Pressede fastleger skal få mer tid og pasientene skal få bedre oppfølging. Kristiansand kommune tester nå ut en helt ny fastlegeordning.