Politiet er enig i at det er forbudt å sykle i store felt, men håndhever det ikke

– Syklister i veibanen utsetter stort sett seg selv og sine for fare - ikke andre trafikanter.