• Trygg Trafikk får støtte fra politiet i at man ikke har lov til å sykle så tett som syklistene på bildet gjør, men at man kun kan sykle én i bredden er de uenige i.

Politiet er enig i at det er forbudt å sykle i store felt, men håndhever det ikke

– Syklister i veibanen utsetter stort sett seg selv og sine for fare - ikke andre trafikanter.