Arnfinn Muruvik Vonen ny direktør i Språkrådet

Arnfinn Muruvik Vonen (50) er tilsatt som ny direktør i Språkrådet.