• SKUMMELT IGJEN: Slik så det ut på rv 9 ved Urdeviki i Bygland i går etter raset. Nå trues bilistene av steine som raser ned fra ura som ble laget etter sprengningen. FOTO: JOHS. BJØRKELI FOTO: Johs. Bjørkeli

Bilistene trues av ras etter sprenging

Kan bli ny omkjøring på riksvei 9 i Bygland