OSLO: – Skal vi klare å bygge Sørlandet sykehus må vi jobbe sammen. Da må alle bidra til å bygge ned intern mistenksomhet og mistillit. Nå ønsker jeg en offensiv kommunikasjon for sykehuset, sier Ropstad.

I en kronikk tar han til orde for å bedre sykehussamarbeidet på Sørlandet. Han er lei av at aktører i øst og vest hakker på hverandre. Han mener det er et blindspor.

– Det kan virke som om det er et behov for å skape en større frykt for tilbudet ved sykehuset i Arendal enn det som er reelt. Jeg mener dette undergraver sykehuset i stedet for å styrke det, sier Ropstad.

– Hvem tenker du gjør dette?

– Jeg synes det er irrelevant med navn.

– Synes du stortingskollegene dine fra Arendal er med på å forsure klimaet rundt sykehuset?

– Ja.

– Er det først og fremst Freddy de Ruiter (Ap) og Ingebjørg Godskesen (Frp) du sikter til?

– Det ville ikke vært unaturlig å tenke i de baner, sier Ropstad.

KrF-politikeren gikk selv i fakkeltog for å bevare det eksisterende tilbudet ved sykehuset i Arendal. Han mener det er en helt legitim måte å aksjonere på. Han er mindre begeistret for tendensiøse artikler i pressen og ladede utsagn fra politiske aktører.

– Freddy de Ruiter bruker sterke ord om sykehuset i Arendal. Det snakkes om konflikt mellom Arendal og Kristiansand og Agderposten og Fædrelandsvennen. Det er klart man skal si ifra, men debatten har vært preget av at Arendal sykehus skal legges ned. Det er ikke det som er tilfellet, sier Ropstad.

22. juni vedtar styret i Sørlandet sykehus den nye strategiplanen. Ropstad mener den viser at samarbeidstanken har vunnet fram. Han tror kanskje at fakkeltoget var en vekker og en pådriver for å få flere spesialtjenester til Arendal i fremtiden.

– Den nye strategiplanen sier klart at det skal satses på to sykehus. Det betyr at fremtidig spesialisering skal legges til både Kristiansand og Arendal. Det er viktig å få fram, sier Ropstad.

– Skal du oppnå noe, må du skrike høyt

Verken de Ruiter eller Godskesen kjenner seg igjen i kritikken fra Ropstad.

– Kjell Ingolf Ropstad må få lov til å mene hva han vil. Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken. Jeg vil ha et godt sykehustilbud for hele Sørlandet, Arendal inkludert. Når det er et demokratisk underskudd som i dag, er det klart jeg må si ifra, sier Freddy de Ruiter (Ap).

– Demokratisk underskudd?

– Kjøttvekta rår. Når politikere og sykehusledelsen i Kristiansand legger vekta til, får de gjennomslag for det de ønsker. Jeg bruker så sterke ord som jeg mener er nødvendig. Jeg kommer til å være vaktbikkje for sykehuset i Arendal. Det er min plikt og min rolle. Hvis ikke, gjør jeg ikke jobben min, sier de Ruiter.

Ingebjørg Godskesen (Frp) kjenner seg heller ikke igjen i kritikken fra Ropstad.

– Jeg forstår den ikke. Skal du oppnå noe, må du skrike høyt. Slik er det med veibevilgninger og slik er det med sykehuset. Det er først det siste året vi har tatt store ord i vår munn. Da har vi også fått sykehusledelsen i tale, sier Godskesen.

Frp-politikeren sier det ikke nytter å bruke sobert språk for å nå fram med argumentene sine.

– Jeg tror ikke min måte å snakke om sykehuset på er med på å forsure klimaet. Tvert imot. Det er med på å skape dialog. Det er viktig, sier hun.