• STØY: Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, mener unødig sterk ordbruk fra politikerkolleger er med på å forsure samarbeidsforholdet ved Sørlandet sykehus. FOTO: ARKIV

Mener stortingskolleger forsurer sykehusklima

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener ordbruken til Freddy de Ruiter (Ap) og Ingebjørg Godskesen (Frp) forsurer sykehussamarbeidet.