• PRØVER IGJEN: Det første hullet Entreprenørservice boret gjennom Saga terrasse, hadde gjennomslag midt i boligveien. Det nye som bores for Skagerrak 4-kabelen skal etter planen komme opp inntil fjellknausen. FOTO: Frode Lindblom

Nytt hull før jul

Etter at det første hullet til Skagerrak 4-kabelen kom midt i boligveien i Saga terrasse, er det riktige ventet i veikanten om noen uker.