• NY KOORDINATOR: Eva Marie Lindbakk er ny kreftkoordinator for Lindesnesregionen. Hun har arbeidssted på rådhuset i Marnardal, og skal blant annet ha ansvar for å koordinere og tilrettelegge for kreftpasienter, deres pårørende og helsepersonell. FOTO: Hanne Christine Bor

Stor satsing innen kreftomsorgen

Med midler fra Kreftforeningen, får Agder åtte kreftkoordinatorer som skal gi pasienter og pårørende hjelp og oppfølging i egen kommune.