• KREVER BEDRE TILBUD: Øystein Larsen leder eldrerådet i Vennesla. Nå krever han og rådet fortgang i et nytt bygg for demente. FOTO: odd inge r nning uleberg

Dement-bygg ved bedehuset

På Eliassens jorde ved Vennesla bedehus kan det komme opp til 48 boenheter for demente.