• FOTO: Roar Greipsland

Kapasitet til å dekke en mindre norsk by

Strømkabelen mellom Valhallfeltet i Nordsjøen og omformerstasjonen på Lista ble trukket onsdag.