• STYREMØTE: Administrerende direktør Bente Mikkelsen og styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst. FOTO: HILDE MOI

Vedtok omstridt modell

Agder-politikere er kritiske, men Helse Sør-Øst gikk i dag inn for en ny måte å fordele psykiatripenger på.