• KAN IKKE SVARE: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kan ikke svare på hvorfor sovevognen fortsatt ikke er innført. FOTO: Scanpix

Vil ikke svare om sovevogn

Høsten 2007 bestemte Stortinget å gjeninnføre sovevogn mellom Kristiansand og Oslo. Våren 2010 har samferdselsministeren fortsatt ikke noe å si om når vognen kommer.