Samfunnsstraff for drapstrusler

Kristiansand tingrett har gitt en 32 år gammel mandalitt samfunnsstraff for to tilfeller av drapstrusler. Retten fant grunn til å fravike kravet om ubetinget fengsel.