Mer trykk på E 39 etter nye analyser

Det legges nå trykk på den nye samferdselsministeren, Marit Arnstad (Sp), om at E 39 mellom Søgne og Ålgård skal bygges som firefelts vei på hele strekningen.