• LYSKRYSS BORTE: Fra venstre: Espen Bakken, HMS-ansvarlig for TT-Anlegg, byggeleder Hans Petter Nygaard og assisterende byggeleder Grunde Dalen i Statens vegvesen, Region sør. De står i Breimyrkrysset, hvor lyskrysset er fjernet. Til venstre, bak i bildet, ligger den midlertidige omkjøringsveien. FOTO: Tormod Flem Vegge

Nye kollektivfelt til 50 mill.

Busser til og fra Søgne og Songdalen skal komme seg raskere fram ved hjelp av nye kollektivfelt mellom Fidjane og Rigekrysset i Kristiansand.