• ASYLMOTTAK: Av 94 beboere, er 34 barn på Bygland statlige asylmottak på det tidligere hotellet i Bygland. Asylsøkerne bor der stadig lenge, og mange barn er født under oppholdet der. Stedet er to kilometer fra Bygland, 36 kilometer fra Evje, og 97 kilometer fra Kristiansand. FOTO: Kristin Ellefsen

Asylsøkere bor stadig lenger i mottak

Asylsøkerne bor stadig lengre på asylmottak i Norge. — Systemet gjør friske folk syke, sier Eli Tomine Moe, nestleder ved Bygland statlige asylmottak.