• Agder lagmannsrett tre juridiske og fire legdommere skjerpet straffen fra ti til 11 års fengsel for mannen som ble dømt for overgrep mot døtrene og grandniesen. Fra venstre lagrettens ordfører Hans Stusvid, meddommer Mira Thorsen, lagdommer Karl-Einar Knudsen, lagdommer Nils Ole Simonsen, lagdommer Hanne Helle Arnesen, meddommerne Anne Marie Ellingsen og John Olav Glastad Bjørnestad. Helt til høyre protokollfører Liv Berit Hansen. FOTO: Hallgeir Oftedal

11 års fengsel for over tusen overgrep

En mann i slutten av 40-årene er i Agder lagmannsrett dømt til ubetinget fengsel i 11 år for minst tusen overgrep mot to døtre og en grandniese.