• FOTO: Jon Anders Skau

4600 skattesaker

Kristiansand kommune har fått 4600 skriftlige henvendelser om den nye eiendomsskatten, men klagetallet er noe lavere.