• FOTO: Inger M. Witteveen

Pilfletting er ikke glemt

Steinerskolen i Kristiansand holder gamle håndverkstradisjoner i hevd.