- Han har gjort dette før

Den berusede mannen som enten falt eller hoppet i Mandalselva satte i gang en redningsaksjon.