• FORM: ? Holder på med dette så lenge helsa holder. Formen er god, men bortsett fra alderen min er det kanskje ikke så spesielt å hogge en del kubikk med saga. FOTO: Roar Greipsland

Torje – en levende hogstmaskin

Tømmerhoggeren Torje Ødegård (78) har lagt tusen kubikkmeter i bakken, bare hittil i år altså.