• grafikk4spx255.ai

Slik er Grundekjøns møtemareritt

Ordfører Arvid Grundekjøn vil bruke tid og krefter andre steder enn på ordførersamlinger. Han ser ikke nytten av å diskutere de samme sakene gang på gang med de samme folkene.