• kakediagram 90mm.ai

77 prosent er kvinner

Mindre enn hver fjerde ansatte i kommunen er en mann. Rådmannen vil heve omsorgsyrkenes status. Men han har ikke råd til å heve lønnen.