• PÅKJØRT: I 2011 var det 213 ulykker med personskade i Vest-Agder. Her fra en ulykke i juni, da en 66 år gammel fotgjenger ble påkjørt i Kristiansand sentrum. Veivesenet er bekymret for økningen i antallet personer som blir skadet i ulykker i byene. FOTO: Sondre Zachariassen

Bekymret over ulykkestallet i byene

Statens vegvesen er bekymret over økningen i antall ulykker i byområdene. I 2011 var antallet drepte og hardt skadede fotgjengere det høyeste på ti år.