• FOTO: Lars Hoen

UP fornøyd med åpningen av påsken

Skrev ut 125 forelegg for fart, ulovlig mobilbruk og atferd på veiene.