• STØTTER SALG: Både Aase G. Paulsen (Ap) og Dag Vige (V, t.v.) mente det var en god idé å selge første byggetrinn. Her sammen med Odd A. Salvesen (Pp) i formannskapet onsdag.FOTO: VEGARD DAMSGAARD FOTO: Vegard Damsgaard

Selger Silokaias første byggetrinn

Politikerne mener Kristiansand havn ikke kan bære risikoen med å utvikle 650 boliger på Silokaia helt alene.