• VENNESLAMARSJEN: Bjarne Grundetjern (75 år - speider i 65 år) og speiderne arrangerer Venneslamarsjen for 35. gang søndag. Her er Grundetjern og sjekker kioskområdet ved Rønninga. FOTO: Odd-Inge R nning Uleberg

Bjarne holder liv i Venneslamarsjen

Nesten alle turmarsjer er lagt ned, men ikke speidernes Venneslamarsjen. Søndag arrangeres den før 35. gang.