- Umulig å svare på hvordan Kristiansand ser ut om ti år

I Kristiansand fortettes områder blant annet ved at gammel bebyggelse byttes ut med ny.