Barnevernsgutter brøt seg inn i bolig

Stjal bil, datamaskin og smykker.