• TUNNEL: I dette området på Møvik beiter kuene til bonde Magne Thorvald Bakken. Veivesenet har i sine nye tunnelskisser tegnet inn en rundkjøring og en tunnelmunning i beiteområdet, noe som provoserer bonden. Bakken er for øvrig kjent som melkekartongbonde på Tines skummet melk. FOTO: Kjartan Bjelland

Tunnelplanene provoserer

Melkebonde Magne Thorvald Bakken er provosert av at den planlagte tunnelen gjennom Voiebyen munner ut på beiteområdet hans på Møvik.