• FANT BRØYTEBILEN: En miniubåt lokaliserte brøytebilen på seks meters dyp i Gyavatnet onsdag. Dykkere søkte etter den savnede sjåføren uten resultat. FOTO: Hans E. H. Jakobsen

Dykkere fant ikke brøytebilsjåfør

Søket etter den savnede brøytebilsjåføren ble avsluttet etter førti minutter.