Færre blir misjonærer

De siste ti årene har Norsk Misjonsråd opplevd en nedgang i antall langtidsutsendte misjonærer på hele 30 prosent.