TONSTAD/KRISTIANSAND: Det ble i dag klart at eier og redaktør Oddvar Tjomlid legger ned avisa fra årsskiftet.

– Jeg har bestemt meg for å legge ned. Arbeidspresset er altfor stort. Det blir for mye jobbing når jeg skal gi ut både papiravis og nettavis, sier redaktøren til NRK Sørlandet.

Papiravisa Sirdølen har 1850 abonnenter og nettavisen sirdolen.no ligger også an til å avvikles. Redaktøren setter som forutsetning at Sirdal kommune fortsetter å gi den samme økonomiske støtten som de gir til papiravisa i dag for å fortsette nettavisen.

– Grunnen er at det er vanskelig å få økonomi i en nettavis. Jeg er avhengig av kommunal støtte. Ut fra rådmannens fremstilling til politikerne vil jeg sitte igjen med en årsinntekt på 250 000 kroner, og det kan man ikke leve av, sier Tjomlid.

Sirdølen Avis og Sirdølen Media AS er to avskiltede selskaper.