• VIL IKKE: Ordfører Arne Thomassen (H) (i midten) mener Lillesand må bremse, og vil ikke ta opp mer lån. Han gikk derfor klart i mot administrasjonens forslag om å fremskynde it-investeringer i kommunen for å sikre mer penger til drift gjennom statlig momskompensasjon - en ordning som forsvinner i 2014. Her er posisjonen i diskusjon under formannskapsmøtet i Lillesand onsdag. Fra venstre: Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF), Arne Thomassen (H), Dina Helen Stendal (H) og Arne Gulbrandsen (Frp). FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Tør ikke låne mer penger

Rådmannen i Lillesand vil forte seg med it-investeringer for å få mer penger til drift av kommunen. Men politikerne i Lillesand tør ikke investere mer.