• Ikke gjennomslag: Tor Utsogn og Frp fikk ikke flertall for å innføre ulike motivasjonstiltak for å redusere sykefraværet FOTO: Torstein Øen

Nei til motivasjonsordninger

Bystyret i Kristiansand ønsker ikke å innføre ytterligere motivasjonsordninger for å redusere sykefraværet. De vil heller ikke innføre 6 timers arbeidsdag for kvinner