• FOTO: Jon Anders Skau

Beskyldt for pengesløsing

Vidar Kleppe (Dem) har reist 61 interpellasjoner på fire år. Steinar Kristiansen (Krf) mener det har kostet kommunen 1.7 millioner kroner.