Slik kan du stemme i Mandal

Ved kommunevalget 12. september i år vil det i ti kommuner være mulig å avgi stemme over internett. Mandal er en av forsøkskommunene.