• TILFREDS PROSJEKTLEDER: Stig Berg-Thomassen konstaterer at Vågsbygdvei-prosjektet har fått en god start etter anbudsrunden.FOTO: VEGARD DAMSGAARD FOTO: Vegard Damsgaard

Bygger ny Vågsbygdvei for 600 mill.

Statens vegvesen har bestemt at arbeidsfellesskapet NCC/Repstad skal bygge ny firefelts Vågsbygdvei. De fire pristilbudene skilte 85 millioner.