• isb-1.jpg FOTO: Vegard Nekstad

30 hoppet i kanalen

Det var friskt og kaldt for et 30-talls menn som fredag morgen hoppet i Gravanekanalen. Helt frivillig.