• Aktor, konstituert statsadvokat Hilde Sakariassen i Høyesterett torsdag morgen sammen med den domfeltes forsvarer, advokat Arild Holden. FOTO: Halgeir Oftedal

Ber Høyesterett om å slippe forvaring

22-åringen fra Vennesla, som på forsommeren ble dømt til ni års forvaring for forsøket på overlagt drap på en mann i begynnelsen i 40-årene i Lillesand, får i i dag prøvd sin sak i Høyesterett.