• PÅTALELEDER: Politiinspektør Nils Grønås FOTO: Torstein Øen

De siktede avslørt før møtet med Grundekjøn

Kommunikasjonskontroll førte til at politiet i god tid før utpressernes møte med ordfører Grundekjøn visste hvem de var. Politispanerne fulgte de to i hvert fall store deler av fredagen.