• ERKLEIVVEIEN: I heia bak kommunalsjef samfunn Aslak Wegge (t.v.) og plan- og utbyggingssjef Eivind Mauland vil tunnelen fra Ålefjærveien komme ut. Denne hovedveiløsningen til Venneslaheia har en foreløpig pris på 152 millioner. FOTO: Frode Lindblom

Krever tunnel til nytt boligområde

Politikerne står fast på at atkomstvei til Venneslaheia må i tunnel mellom Erkleiv— og Ålefjærvegen. De frykter trafikkaos i sentrum.