• Politifolk på vakt utenfor rettslokalet i tinghuset mandag morgen FOTO: Hallgeir Oftedal

Skjerpet sikkerhet i tingretten

Mandag morgen er politiet på plass i Kristiansand tinghus. Årsaken er at to Mongolsmedlemmer møter i retten.